Για περισσότερα από 80 συνεχόμενα χρόνια, εκτρέφουμε τα δικά μας πρόβατα

Η Greek Family Farm διαθέτει το μεγαλύτερο εργοστάσιο για την εκτροφή προβάτων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο παράγει γάλα υψηλής ποιότητας κάτω από πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ποιότητας.

  • Family farm sheep
  • Family Farm sheep
  • Family Farm sheeps
  • family farm sheep
  • family farm sheep