Το τυροκομείο μας

Το τυροκομείο μας έχει παραγωγική δυναμικότητα 5.500 τόνων ετησίως, είναι κτισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και χαρακτηρίζεται από το πλήρως προστατευμένο και αποστειρωμένο περιβάλλον του.

Διαθέτει:

  • Ψηφιακή καταγραφή, παρακολούθηση και έλεγχος όλων των πτυχών της παραγωγικής διαδικασίας και της συσκευασίας
  • Αυτοματοποίηση ολόκληρης της παραγωγής
  • Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για χημική ανάλυση και αυτοσυντήρηση
  • Υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος
  • Εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή επιστημονική κατάρτιση

Η φιλοσοφία μας

Η Greek Family Farm έχει μια φιλοσοφία που εστιάζει στην ποιότητα, με σεβασμό πάντα στον τελικό καταναλωτή, την παράδοση και το περιβάλλον. Εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες σε όλα τα στάδια παραγωγής από το χωράφι έως το τελικό προϊόν και πάντα επιτυγχάνουμε υψηλά πρότυπα απόδοσης που εξασφαλίζουν την ασφάλεια των πελατών μας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις διαδικασίες παραγωγής προκειμένου να διαφυλαχθεί το περιβάλλον.

Ποιότητα

Δεδομένου ότι η ποιότητα είναι η καθημερινή μας δέσμευση, η παραγωγή γίνεται υπό πλήρως ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ποιότητας.
Περισσότερες από 450 αναλύσεις πραγματοποιούνται καθημερινά από το δικό μας εργαστήριο.

Η εταιρεία εφαρμόζει πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης κάθε έξι μήνες για όλους τους υπαλλήλους των τμημάτων παραγωγής και διοίκησης.

Gallery