Βιολογική φέτα Π.Ο.Π.

Η φέτα ΠΟΠ της εταιρείας μας έχει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, είναι παρασκευασμένη από 100% ιδιοπαραγώμενο γάλα και γάλα άλλων μονάδων οι οποίες επιλέγονται με βάση αυστηρές και καθορισμένες απαιτήσεις, υπό τη συνεχή εποπτεία μας, προκειμένου να διατηρήσει τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και την εξαιρετική της γεύση. Διαθέσιμη σε αεροστεγείς συσκευασίες , μεταλλικά δοχεία με άλμη, πλαστικά δοχεία σε άλμη και σε κύβους.